Giao hàng toàn quốc - Sỉ: 0926.333.000 (zalo)

Thực đơn

SET QUÀ TẾT 2024

 Set quà tết Giáp Thìn 2024 - Đặc sản Bò một nắng, khô bò dẻo, thịt bò rim, Heo rừng, Trâu gác bếp - [Giao hàng toàn quốc]

Set quà tết Giáp Thìn 2024 - Đặc sản Bò một nắng, khô bò dẻo, thịt bò rim, Heo rừng, Trâu gác bếp - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

650,000₫ 1,999,000₫

COMBO

 COMBO 1: 500gr Bò một nắng + 500gr Ba chỉ heo rút sườn một nắng - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO 1: 500gr Bò một nắng + 500gr Ba chỉ heo rút sườn một nắng - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

470,000₫ 680,000₫

 COMBO 2 Trâu gác bếp + Ba chỉ heo rút sườn gác bếp) - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO 2 Trâu gác bếp + Ba chỉ heo rút sườn gác bếp) - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO lớn: 500gr mỗi loạiChúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM...

320,000₫ 880,000₫

 COMBO 3 (Khô Bò sấy dẻo + Bắp bò hoa sáy dẻo + Gân bò sấy dẻo) - [Giao hàng toàn quốc] - Tặng kèm 1 chai sốt me cay

COMBO 3 (Khô Bò sấy dẻo + Bắp bò hoa sáy dẻo + Gân bò sấy dẻo) - [Giao hàng toàn quốc] - Tặng kèm 1 chai sốt me cay

COMBO nhỏ: 200gr mỗi loạiCOMBO lớn: 500gr mỗi loạiTặng kem 1 chai sốt me cayChúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI,...

390,000₫ 1,090,000₫

 COMBO 4: Thịt bò + Bắp bò hoa + Gân dẻo rim mật ong - mắm nhĩ - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO 4: Thịt bò + Bắp bò hoa + Gân dẻo rim mật ong - mắm nhĩ - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO nhỏ: mỗi loại 1 hũ 400grCOMBO lớn: mỗi loại 1 hũ 800grChúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT...

720,000₫ 1,490,000₫

Tạm hết hàng

Đặc sản một nắng

 COMBO 1: 500gr Bò một nắng + 500gr Ba chỉ heo rút sườn một nắng - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO 1: 500gr Bò một nắng + 500gr Ba chỉ heo rút sườn một nắng - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

470,000₫ 680,000₫

 Thịt Khô Bò một nắng (500gr - 1kg) - tặng kèm muối kiến vàng - [Giao hàng toàn quốc]

Thịt Khô Bò một nắng (500gr - 1kg) - tặng kèm muối kiến vàng - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

550,000₫ 680,000₫

 Ba chỉ heo rút sườn một nắng (500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Ba chỉ heo rút sườn một nắng (500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

200,000₫ 650,000₫

 Muối kiến vàng (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Muối kiến vàng (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

180,000₫ 580,000₫

Đặc sản gác bếp

 COMBO 2 Trâu gác bếp + Ba chỉ heo rút sườn gác bếp) - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO 2 Trâu gác bếp + Ba chỉ heo rút sườn gác bếp) - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO lớn: 500gr mỗi loạiChúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM...

320,000₫ 880,000₫

 Thịt Khô Trâu gác bếp (200gr - 500gr - 1kg) - tặng kèm chẩm chéo - [Giao hàng toàn quốc]

Thịt Khô Trâu gác bếp (200gr - 500gr - 1kg) - tặng kèm chẩm chéo - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

160,000₫ 880,000₫

 Ba chỉ heo rút sườn gác bếp (500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Ba chỉ heo rút sườn gác bếp (500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

160,000₫ 880,000₫

Đặc sản khô bò dẻo

 COMBO 3 (Khô Bò sấy dẻo + Bắp bò hoa sáy dẻo + Gân bò sấy dẻo) - [Giao hàng toàn quốc] - Tặng kèm 1 chai sốt me cay

COMBO 3 (Khô Bò sấy dẻo + Bắp bò hoa sáy dẻo + Gân bò sấy dẻo) - [Giao hàng toàn quốc] - Tặng kèm 1 chai sốt me cay

COMBO nhỏ: 200gr mỗi loạiCOMBO lớn: 500gr mỗi loạiTặng kem 1 chai sốt me cayChúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI,...

390,000₫ 1,090,000₫

 Khô bò sấy dẻo ăn liền (khô bò dẻo) - (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Khô bò sấy dẻo ăn liền (khô bò dẻo) - (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

130,000₫ 650,000₫

 Gân bò sấy dẻo ăn liền (khô bò dẻo) - (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Gân bò sấy dẻo ăn liền (khô bò dẻo) - (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

130,000₫ 650,000₫

 Bắp bò hoa sấy dẻo ăn liền (khô bò dẻo) - (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Bắp bò hoa sấy dẻo ăn liền (khô bò dẻo) - (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

150,000₫ 750,000₫

 Sốt me cay

Sốt me cay

Dùng chấm khô bò dẻo, thịt nướng, thịt luộc...

48,000₫ 55,000₫

Đặc sản khô bò rim

 COMBO 4: Thịt bò + Bắp bò hoa + Gân dẻo rim mật ong - mắm nhĩ - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO 4: Thịt bò + Bắp bò hoa + Gân dẻo rim mật ong - mắm nhĩ - [Giao hàng toàn quốc]

COMBO nhỏ: mỗi loại 1 hũ 400grCOMBO lớn: mỗi loại 1 hũ 800grChúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT...

720,000₫ 1,490,000₫

Tạm hết hàng
 Thịt bò rim mật ong, mắm nhĩ ăn liền (khô bò ướt) (400gr - 800gr) - [Giao hàng toàn quốc]

Thịt bò rim mật ong, mắm nhĩ ăn liền (khô bò ướt) (400gr - 800gr) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

230,000₫ 550,000₫

Tạm hết hàng
 Gân bò dẻo rim mật ong, mắm nhĩ ăn liền (khô bò ướt) (400gr - 800gr) - [Giao hàng toàn quốc]

Gân bò dẻo rim mật ong, mắm nhĩ ăn liền (khô bò ướt) (400gr - 800gr) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

230,000₫ 550,000₫

Tạm hết hàng
 Bắp bò hoa rim mật ong, mắm nhĩ ăn liền (khô bò ướt) (400gr - 800gr) - [Giao hàng toàn quốc]

Bắp bò hoa rim mật ong, mắm nhĩ ăn liền (khô bò ướt) (400gr - 800gr) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: - KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

280,000₫ 650,000₫

Tạm hết hàng

Thức chấm

 Muối kiến vàng (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Muối kiến vàng (200gr - 500gr - 1kg) - [Giao hàng toàn quốc]

Chúng tôi cam kết tuyệt đối: KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, KÉM CHẤT LƯỢNG.- KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN- KHÔNG PHẨM MÀU- KHÔNG HÓA CHẤT...

180,000₫ 580,000₫

 Sốt me cay

Sốt me cay

Dùng chấm khô bò dẻo, thịt nướng, thịt luộc...

48,000₫ 55,000₫

0 Sản phẩm 0₫ Xem chi tiết

Bạn ơi, mình thêm món vào giỏ nhé

Tổng cộng: 0₫

Safety

Vệ sinh an toàn thực phẩm

+ 350

Khách hàng mỗi ngày

+ 10

năm kinh nghiêm