Giao hàng toàn quốc - Sỉ: 0926.333.000 (zalo)
Nhận tổ chức đặt tiệc Sinh nhật, liên hoan, tất niên, thôi nôi, đầy tháng…

Nhận tổ chức đặt tiệc Sinh nhật, liên hoan, tất niên, thôi nôi, đầy tháng…

🎉💥🎉 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐱𝐢̣𝐧 𝐱𝐨̀ - 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐫𝐞̉: 𝟏𝟒𝟗𝟗𝐤/𝐛𝐚̀𝐧 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
📌 Miễn phí trang trí tiệc 
📌 Miễn phí karaoke
📌 Bia tươi BAY 3 tặng 1

𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 đặt 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨𝐚𝐧, 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐧𝐢𝐞̂𝐧, 𝐭𝐚̂𝐧 𝐧𝐢𝐞̂𝐧, 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐧𝐨̂𝐢… 𝟏 𝐛𝐚̀𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧
- 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐞̉, 𝐦𝐞𝐧𝐮 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮́, 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐧…
- 𝐂𝐨́ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝟏𝟎-30 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
- 𝐆𝐢𝐚́ 𝐫𝐞̉ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́

⚠️ mọi người có thể ghé quán nhậu hoặc ăn uống cùng gia đình trước khi quyết định đặt tiệc nhé 😊
——
📍Ẩm Thực Gà Nhảy Ổ
🏠 256 Thoại Ngọc Hầu,  Q.Tân Phú
⏰ 9h-23h
☎️ 0926.333.000

 

 

 

 

 

Bài sau →

Safety

Vệ sinh an toàn thực phẩm

+ 350

Khách hàng mỗi ngày

+ 10

năm kinh nghiêm